תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

זוהי אולי ההטבה בעלת השווי הכלכלי הגבוה ביותר מבין שלל ההטבות לבני הגיל השלישי.

התיקון לפקודת מס הכנסה בוצע בשנת 2012, מתוך מטרה להסדיר עיוותים בחסכון הפנסיוני. במלים פשוטות, התיקון מאפשר לגמלאי/ית,החל מגיל 60, ליהנות מקופת גמל/קרן פנסיה/בטוח מנהלים כאפיק השקעה בשוק ההון, ליהנות מנזילות מלאה של הכסף שנחסך בה וממשיכתו בצורה קלה ונוחה.

לקופת גמל/קרן פנסיה/בטוח מנהלים יתרון משולש על פני האלטרנטיבות החיסכון האחרות בשוק ההון:

  1. מיסוי,כולל מס רווחי הון
  2. עלויות [דמי ניהול]
  3. יתרונות השקעה.

יתרונות מיסוי 

מנהלי השקעות בקופות גמל/קרנות פנסיה/חברות בטוח חיים, נהנים מפטור מלא על רווחי הון. כלומר, בכל פעם שהם מקבלים דיבידנד(חלוקת רווחי חברה לבעלי המניות לפי שיעור החזקה יחסי), מקבלים ריבית על איגרת חוב (“קופון”) או מוכרים נייר ערך ברווח, הם אינם משלמים מס רווחי הון, מה שמגדיל את פוטנציאל התשואה של קופת הגמל.

כמו כן, מעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל אינו כרוך בתשלום מס על הרווחים שנצברו.

לדחיית המס למועד משיכת קופת הגמל יש השפעה דרמטית על התשואה המצטברת בקופה.

בנוסף, בעת משיכת הכסף מהקופה ישולם מס בשיעור של 15% בלבד על הרווחים שנצברו בקופה (אטרקטיבי מאוד בייחוד כאשר האינפלציה כיום נמוכה מאוד).

יתרונות השקעה 

מנהלי קופות הגמל/קרנות פנסיה/חברות בטוח חיים, רשאים להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף להשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה. באפשרותם להשקיע גם בנכסים דלא ניידה,הלוואות מסחריות,הלוואות משכנתא וכד’ ,.

בנוסף, בזכות היקף הנכסים הגדול מנהלי ההשקעות יכולים לבצע השקעה ישירה בניירות ערך בבורסות בחו”ל.

מגוון האפשרויות העומד לרשות מנהלי ההשקעות בקופות גמל מקנה יתרון עצום בהשוואה לניהול תיק עצמאי או אצל מנהל תיק..

עלויות 

דמי הניהול בקופת גמל/קרנות פנסיה/בטוחי מנהלים, נמוכים מאשר באלטרנטיבות החסכון הקיימות. בנוסף אין גביית מע”מ והחוסך/ת פטור/ה מעמלות בנקאיות ארכאיות, דוגמת דמי משמרת ניירות ערך.

גם עלויות הקניה והמכירה של ניירות ערך ההשקעות נמוכות מאוד (בכ- 70%!), עובדה המגדילה את תשואת באופן ישיר

יש לציין שקיימים גם יתרונות בהורשת הכספים ,במקרה מוות חו”ח לפני גיל 75,פטור מלא ממס ולאחר גיל 75 מס בשיעור 15% מהרווח הראלי.

 

לסיכום,תיקון 190 לפקודת מס הכנסה,עוד אפשרות אטרקטיבית ששווה בחינה יסודית בהגיעה לגיל פרישה.

שתף מאמר זה