ההכנסה מתשלום פיצוי מכוח פוליסת א.כ.ע.,נחשב להכנסה מיגיעה אישית.

המיסוי יהיה לפי הכללים המוכרים,אבל עם הקלות כדלקמן:

*במקרה של נכות קבועה של 75% לפחות,יינתן פטור בגובה 49%על הקצבה החודשית מוגבל בתיקרת הקצבה המזכה [8,380שח לחודש]

*במקרה של נכות קבועה בשיעור 100%,יינתן פטור בגובה 6,080שח לחודש[החל מהיום ה-185 ועד ה-364]

*במקרה של נכות 100% מעל שנה,יינתן פטור של 50,700שח לחודש.