סעיף 32[9] לתקנות מס הכנסה מסדיר הפקדות מותרות ל”חבר בעל שליטה”.

2 מגבלות הפקדה:

*התוכנית המותרת לתשלום המעסיק תהיה לתוכנית פיצויים או קצבה

*קיים מקסימום תשלום חודשי של 1,019שח[שנתי 12,330שח] [כפוף לשיעורי ההפקדה המותרים].

יש לציין ולהדגיש,שהתשלום ל-א.כ.ע. יהיה כמו לעובד שכיר

בהגיעה בעל השליטה לגיל פרישה, יכולה החברה לשלם לבעל השליטה קצבה חודשית,המוכרת כהוצאה לחברה,עד לסך של 1.5% לכל שנת עבודהXמשכורת ממוצעת לאורך כל שנות העבודה.