לפני כניסה למהות הייעוץ,נבהיר מה הם המוצרים הפנסיוניים העיקריים:

 • בטוח מנהלים,בחברת בטוח הכולל כיסויים למקרה מוות,אובדן כושר עבודה וחסכון לגיל פרישה בתשלום חד פעמי או קצבה/גמלא חודשית.
 • בטוח תגמולים לעצמאים בחברת בטוח,עם אותם כיסויים כמו בבטוח מנהלים

יש לציין,שיש חשיבות רבה להתייחס במסגרת הייעוץ ,גם ליתר הביטוחיים הפרטיים (בטוחי נכות ממחלה או מתאונה ,בטוח מחלות קשות,בטוח למקרה מוות לכיסוי הלוואת משכנתא וכד’)

 • קרן פנסיה מקיפה,המעניקה כיסוי בדרך של קצבה לשאירים נכות וזקנה.
 • קופת גמל לפיצויים ותגמולים,מעניקה רק חסכון לגיל פרישה.
 • קרן השתלמות,חסכון לטווח הבינוני

מה הם מוצרי בטוח הבריאות העיקריים:

 • בטוח לכיסוי הוצאות רפואיות עקב ניתוחים ,במסגרת פרטית
 • בטוח השתלות ,בארץ ובחו”ל ,כולל תרופות מחוץ לסל הבריאות
 • בטוחים משלימים של קופות החולים
 • בטוח סעודי
 • בטוח תאונות אישיות,כולל פיצוי שבועי

תפקידו של היועץ הפנסיוני

 1. לבחון את התיק הפנסיוני והביטוחי הקיים
 2. לבצע בדיקת נכסים נוספים,לתיק הפנסיוני
 3. לבצע ניתוח צרכים ,עד ומגיל הפרישה
 4. מבנה ההפקדות/תשלומים לתוכנית [פיצויים ותגמולים אצל שכירים –הכנסה מזכה אצל עצמאיים]
 5. התייחסות לנושא המיסוי בעת ההפקדה ובעת המשיכה
 6. לבסוף התפקיד העיקרי,לבנות תיק בטוח וחסכון פנסיוני ,שכולל את המוצרים המיטביים אצל הגופים המוסדיים הטובים ביותר-תוך התייחסות למספר פרמטרים עיקריים:עלות הכיסויים הביטוחיים,דמי הניהול,תשואות לאורך זמן,רמת השירות של הסוכן והגוף המוסדי. בנוסף,התייחסות איכותית ותמחירית לביטוחי הפרט-כולל בטוח בריאות.
 7. חלק בלתי ניפרד מהייעוץ –התייחסות לפרישה-הן לפני והן בעת הפרישה

בסיום הליך הייעוץ,יינתן תיק המכיל את כל ההמלצות כולל “מסמך הנמקה”,כמתחייב מהוראות משרד האוצר [ראה דוגמא מצ”ב].