משיכה בעת סיום עבודה,לפני גיל פרישה

תקנות מס הכנסה מסדירות את המשיכה בשתי דרכים:

*קבלת סכום הוני

*קבלת קצבה

מימוש הזכויות כפוף,לאישור המעסיק בכתב,על סיום העבודה והעברת הזכויות שנצברו לידי העובד.

המיסוי על כספי הפיצויים,נעשה על בסיס האמור בסעיף 9[7א][א] לפקודת מס הכנסה ונערכת בדיקה כפולה בעת החישוב:

*האם הפיצויים הם רגילים ,היינו בשיעור 100% מהזכאות או פיצויים מוגדלים.

*האם הפיצויים עברו את תקרת הפטור [ב-2016 12,230שח על כל שנת עבודה ]

ניתן לטפל בחבות המס ב-3 דרכים:

רצף פיצויים-על פי סעיף 9[7א]4 לפקודת מס הכנסה,מאפשר דחיית ההתחשבנות במס למועד מאוחר יותר,בתנאים הבאים:

*ניתנת הודעה לשלטונות המס על הבחירה ברצף פיצויים ומס הכנסה אישר את הבקשה

*העובד אינו מושך את הפיצויים להם הוא זכאי ומשאיר את הפיצויים מופקדים בתוכנית הפנסיונית

*תוך שנה,העובד חייב להתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש,אשר יפקיד לאותה תוכנית לפיצויים.

העובד יהיה רשאי לבצע חרטה מרצף הזכויות,תוך שנתיים ממועד העזיבה אצל המעסיק הראשון,ללא עזיבת עבודה אצל המעסיק השני.

פריסת מס-ניתן למשוך את הפיצויים הפטורים ולבצע דחיית התחשבנות במס לגבי הסכום החייב,בפריסה על פני מספר שנות מס-לפי הכללים הבאים:

*עבור כל 4 שנות עבודה,תינתן פריסת מס של שנה

*מקסימום שנות פריסה-6 שנים.

*את הפריסה ניתן לבצע לשנים הבאות[קדימה] או לשנים קודמות[אחורה]

רצף קצבה-עפ”י סעיף 9[7א]{ז},עובד שסיים את עבודתו רשאי להגיש בקשה לייעד את הכספים החייבים במס ,למטרת קצבה בגיל פרישה.הכספים חייבים להיות מופקדים בתוכנית קצבה[בטוח גמלא בחברת בטוח או בקרן פנסיה].

קיימים תנאים מסויימים ,לחישוב המס,בעת חרטה מרצף קצבה,אם העובד מבקש במהלך השנים עד גיל הפרישה למשוך את הכספים המופקדים.לא ניתן לבצע חרטה חלקית וחייבים לבצע את החישוב על מלוא הפיצויים החייבים במס.