שוק הבטוח הפנסיוני והביטוחים הקולקטיבים,מורכבים ורבי אפשרויות, עם רגולציה והוראות מיסוי ספציפיים,אשר משתנים לעיתים קרובות  .

הנכס הפנסיוני הינו הנכס הגדול ביותר לעובד שכיר ,בהתאם לכך,נידרש ליווי מקצועי שיאפשר למעסיק ולעובד להפיק את המקסימום מההשקעה הכספית הנכבדת.

דני קהל,יעניק שירות לווי כנ”ל באופן אובייקטיבי ביותר.

יש להדגיש,שאין לדני קהל ,הסכמי תגמול עם גופים מוסדיים [חברות בטוח,קרנות פנסיה וקופות גמל] וכל התגמול יבוא מהלקוח העיסקי או הפרטי שמיועץ.

להלן פרוט השירותים המוצעים:

  • בניית מודל פנסיוני וביטוחי,לאחר איבחון ברמת האירגונית
  • עריכת מכרז פנסיוני ו/או בטוח קבוצתי[מוות,נכות ובריאות]
  • ליווי שוטף לנציגי המעסיק[בדר”כ -משאבי אנוש ומערך הכספים]
  • פרישת עובדים
  • ייעוץ פרטני לעובדים