פיצויי פיטורין

אפרט בהמשך את הנסיבות בהן זכאי עובד למשוך את כספי הפיצויים בעת עזיבת עבודה,אבל המטרה המרכזית בכתיבת שורות אלה-היא כדי למנוע מעובד שכיר את המשיכה של כספי הפיצויים עד גיל הפרישה,מאחר ופיצויי הפיטורין הם חלק מהחיסכון הפנסיוני לגיל פרישה.

טעות נפוצה של עובדים שכירים ,היא למשוך את כספי הפיצויים ,המשולמים בעת העזיבה,בעת מעבר בין עבודות .

אחת הסיבות המרכזיות למשיכה,נובעת מהפטור ממס הקיים בעת המשיכה עד לתקרת שכר של 12,230שח,בגין כל שנת עבודה.כמובן שיש עוד גורמים ,כמו –היכולת לקבל סכומים חד פעמיים גדולים במהלך תקופת העבודה,העדר מודעת פיננסית ופנסיונית וכד’.

מרבית העובדים אינם מודעים לעובדה ,שהמשיכה של כספי הפיצויים פוגעת משמעותית בחסכון הפנסיוני,היינו פוגעת בפנסיה שתשולם מקרן הפנסיה או מבטוח המנהלים בהגיע העובד לגיל פרישה,או פוגעת בחסכון שנצבר בקופת הגמל ומיועד לתת פתרון הוני בגיל הפרישה.

בהתאם לכך,מומלץ לכל עובד שכיר שרוצה למשוך כספי פיצויים לפני גיל הפרישה ,להתייעץ עם איש מקצוע,בעל רישיון-יועץ פנסיוני,סוכן פנסיוני או משווק פנסיוני-ולקבל בסיום הייעוץ דף המפרט את הנזק שעלול להיגרם מהמשיכה המוקדמת.

עובד שכיר ,זכאי לפיצויי פיטורין,כמפורט בחוק פיצויי פיטורין, על בסיס השכר האחרון כפול מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק [קיימות הגדרות בחוק,לגבי ההתייחסות  שינויי היקף משרה במהלך השנים] .

הנסיבות בהן זכאי העובד לפיצויים הן:1.הגעה לגיל פרישה 2. בעת פיטורין יזומים של המעסיק 3. במצבים  מסוימים,קיימת זכאות לקבל את הפיצויים גם במקרה של התפטרות.

מספר תנאים לזכאות לפיצויי פיטורין:

  1. עבד אצל אותו מעסיק ,לפחות שנת עבודה רציפה או אצל עובד עונתי ,אצל אותו המעסיק ,שתי עונות רציפות.
  2. סיום יחסי העבודה,כולל הגעה לגיל פרישה,פיטורין,התפטרות בנסיבות מסויימות המוגדרות בחוק,פשיטת רגל של המעסיק,פטירה של העובד,לאחר לידה ,העתקת מקום מגורים,גיוס לצבא.

חובת התשלום של פיצויי הפיטורין חלה על המעסיק בלבד והחל משנת 2014 יש חובת הפרשה לקופת גמל/קרן פנסיה/בטוח מנהלים.

שיעור הפרשת החובה הוא 6%.

אם המעסיק הפריש בשיעור זה,חייב בעת העזיבה להשלים 2.33% מהשכר האחרון כפול מספר שנות העבודה.

יש לציין,שמרבית המעסיקים מפרישים את מלוא המחוייבות בשיעור 8.33% מהשכר [מבטא את ההתחייבות של שכר חודשי אחד על כל שנת עבודה].

רכיבי השכר המובאים בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים
רכיבי שכר המובאים בחשבון – שכר יסוד, לרבות תוספת מחלקתית או מקצועית אם הן כלולות בשכר, תוספת ותק, תוספת יוקר וכן תוספת משפחה. במקרה שהשכר אינו משולם לפי הרכיבים האמורים, או חלק מהם, מביאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים את השכר הרגיל המשולם לעובד ללא תוספות.

תוספות שאינן נכללות בחישוב פיצויי הפיטורים – תוספת שכר שאינה קבועה או המותנית בתנאי, אינה מובאת בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים. דוגמאות לתוספות שאינן מובאות בחשבון: תשלומים בגין אחזקת רכב או טלפון, גמול שעות נוספות, או דמי הבראה.

חשיבות נוספת,להתייעצות,עם גורם מורשה, לפני משיכה של כספי הפיצויים [בין אם בדרך של משיכה הונית ובין אם בדרך של קבלת קצבה בגיל פרישה ]נובעת מהסדרי המיסוי השונים על משיכת כספי הפיצויים.

לסיכום,פיצויי הפיטורין הם חלק בלתי ניפרד מהצבירה הפנסיונית ויש להתייחס אליהם בהתאם.

שתף מאמר זה