זיכוי לפי סעיף 45א-החזר מס בפועל,ללא קשר לגובה המס השולי-הזיכוי יהיה לפי 35% עד לתקרת ההכנסה המזכה

ניכוי לפי סעיף 47-הפחתת ההכנסה החייבת במס,בגובה הסכום שהותר לניכוי.

שיעורי התשלומים המזכים בהטבה:

שכירים:

זיכוי-עד 7%

ניכוי-אין

לגבי שכיר שיש לו הכנסה לא מבוטחת,ניתן להפקיד לתוכנית כעצמאי,כדלקמן:

אם אינו עמית מוטב 5% ניכוי לפי סעיף 47[ב][2]

אם עמית מוטב 11% ניכוי

5% זיכוי, לגבי אותה הכנסה לא מבוטחת

עצמאים:

זיכוי-5%,עד לתקרה

ניכוי-11%,עד לתקרה