תקרת הכנסה לשכיר 8,700 שח לחודש [שנתי 104,400שח]

תקרת הכנסה לשכיר על רובד כעצמאי 8,700שח

תקרת הכנסה לשכיר לפי סעיף 47 21,750שח

תקרת הכנסה לעצמאי 17,400 שח לחודש [שנתי 208,800שח]

תקרת הפקדה לא.כ.ע. 23,650שח

תקרת פיצויים פטורה 12,230שח-במקרה מוות,בעת התשלום ליורשים- התקרה תהיה כפולה

תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה-3,880שח  או נגזרת שכר ,לפי: 5.5% עובד,6% מעסיק,6% מעסיק ע”ח פיצויים

עמית מוטב 1,507 שח

קצבה מזערית 4,418שח