פנסיית חובה – הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום חמישי, 19 בחודש יולי 2007   בין:    לשכת התאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המפורטים מטה (להלן: "צד א" ו/או "לשכת התאום") לבין:    הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה,             הביטוח ושוק ההון   (להלן: "צד ב" ו/או "ההסתדרות")   הואיל    והצדדים ויחידיהם מייצגים את רוב העובדים והמעסיקים המאורגנים במגזר הפרטי בישראל; והואיל   והצדדים מאוחדים בדעתם בדבר חשיבות קיומה של מערכת פנסיונית הסכמית ויציבה אשר תקבע ותעוגן במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים בישראל, כך שכל עובד במדינת ישראל יהיה זכאי לביטוח פנסיוני מקיף והולם; והואיל   והצדדים [...]

פיצויי פיטורין

אפרט בהמשך את הנסיבות בהן זכאי עובד למשוך את כספי הפיצויים בעת עזיבת עבודה,אבל המטרה המרכזית בכתיבת שורות אלה-היא כדי למנוע מעובד שכיר את המשיכה של כספי הפיצויים עד גיל הפרישה,מאחר ופיצויי הפיטורין הם חלק מהחיסכון הפנסיוני לגיל פרישה. טעות נפוצה של עובדים שכירים ,היא למשוך את כספי הפיצויים ,המשולמים בעת העזיבה,בעת מעבר בין עבודות . אחת הסיבות המרכזיות למשיכה,נובעת מהפטור ממס הקיים בעת המשיכה עד לתקרת שכר של 12,230שח,בגין כל שנת עבודה.כמובן שיש עוד גורמים ,כמו –היכולת לקבל סכומים חד [...]

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

זוהי אולי ההטבה בעלת השווי הכלכלי הגבוה ביותר מבין שלל ההטבות לבני הגיל השלישי. התיקון לפקודת מס הכנסה בוצע בשנת 2012, מתוך מטרה להסדיר עיוותים בחסכון הפנסיוני. במלים פשוטות, התיקון מאפשר לגמלאי/ית,החל מגיל 60, ליהנות מקופת גמל/קרן פנסיה/בטוח מנהלים כאפיק השקעה בשוק ההון, ליהנות מנזילות מלאה של הכסף שנחסך בה וממשיכתו בצורה קלה ונוחה. לקופת גמל/קרן פנסיה/בטוח מנהלים יתרון משולש על פני האלטרנטיבות החיסכון האחרות בשוק ההון: מיסוי,כולל מס רווחי הון עלויות [דמי ניהול] יתרונות השקעה. יתרונות מיסוי  מנהלי השקעות בקופות גמל/קרנות פנסיה/חברות [...]