077-508-9327
054-450-0434
התקשר עכשיו
דני קהל מעניק ייעוץ אובייקטיבי
למוצרים פנסיוניים-,פנסיה,גמל
בטוח חיים,בטוח בריאות
?צריך יעוץ פנסיוני

פרטי התקשרות

כתובת: הרי גלעד 4,רמת גן

טלפון: 0544500434 / 0775089327

פקס: 0775089328

אימייל: cahaldan@gmail.com

השוואת תשואות

באמצעות מערכות אלו ,משרד האוצר ,מאפשר השוואה חד ערכית של התשואות בגופים המוסדיים השונים,בתוספת מדדי הסיכון מסויימים וכן יכולת השוואה מול ביצועי מדדי שוק ההון

ייעוץ פנסיוני

למה נדרש ייעוץ פנסיוני

החיסכון הפנסיוני מיועד לאפשר לעובד השכיר והעצמאי לשמור על רמת חיים סבירה של בני המשפחה במקרה של מוות מוקדם או נכות עד גיל הפרישה
וכן לשמור על רמת חיים מותאמת להכנסות/שכר ,מגיל הפרישה.

מי הוא יועץ פנסיוני אובייקטיבי?

יועץ פנסיוני מוגדר בחוק כמי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר- הממונה על שוק ההון, הביטוח וחסכון.
יועץ פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו.
כלומר, על היועץ הפנסיוני להיות אובייקטיבי ולא מוטה בעת מתן הייעוץ,
כדי להבטיח ייעוץ אובייקטיבי,חלה חובה מוסרית על היועץ לגבות את שכר הטירחה אך ורק מהמיועץ ולא מהגופים המוסדיים [חברות בטוח,קרנות פנסיה וקופות גמל].

אתרים נבחרים

לכל גוף מוסדי ,יש אתר שמאפשר קבלת מידע על החברה ובעיקר מאפשר קבלת מידע אישי , און-ליין,לגבי הצבירות הכספיות או הכיסויים הביטוחיים.לצורך קבלת המידע האישי ,יש להתקשר למוקד השירות של החברה-לצורך קבלת סיסמא. להלן קישור לגופים הנבחרים של החיסכון הפנסיוני.